SAMF

SAMF (Stichting Afhandeling en Monitoring fauna-aanrijdingen).

OVER SAMF

Deze stichting heeft tot doel om in samenwerking met de politie en met behulp van deskundige vrijwilligers, snel en adequaat hulp te bieden bij een aanrijding met in het wild levende dieren. Het werkgebied omvat de gehele provincie Noord-Brabant.

Een aanrijding met een in het wild levend dier: bel de politie 0900-8844.

Jaarlijks worden er in onze provincie circa 1000 in het wild levende zoogdieren het slachtoffer van een verkeersongeval. Voornamelijk betreft het reeen, wilde zwijnen, dassen, en ook vossen en marters.

Bij een aanrijding wordt de meldkamer van de politie gebeld. Het betreft beschermde diersoorten die niet zomaar door iedereen mogen worden meegenomen. Daarom brengt de meldkamer een coordinator van SAMF op de hoogte van de aanrijding. De coordinator zet de melding direct door naar een deskundig faunabeheerder. Deze persoon gaat ter plaatse en zorgt voor het aangereden dier. Hij beoordeelt een eventueel nog levend dier. Hij beschikt over een speciale vergunning om het dier te mogen vervoeren, of, wanneer er geen andere mogelijkheid bestaat, het dier uit het lijden te verlossen.

Wanneer er een aanrijding heeft plaats gevonden waarbij het dier levend, maar vermoedelijk flink gewond is weggevlucht, zal een speciaal daarvoor getrainde hond naar de plaats van aanrijding gebracht worden. Deze hond kan gewonde dieren opsporen waarmee wordt voorkomen dat het dier onnodig lang lijdt en een ellendige dood sterft.

SAMF zorgt voor het vastleggen van het incident in een registratiesysteem. Hierdoor wordt beter inzicht verkregen in de frequentie en de plaatsen van aanrijdingen. Preventieve maatregelen kunnen dan genomen worden. Tevens kan de betreffende WBE in het systeem zien, wat er allemaal gebeurt binnen haar werkgebied en met populatiebeheer hier rekening mee houden.

Voor meer informatie kijk op de website van SAMF

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.